Yr Hogwr

Papur Bro Ogwr

Papur misol Cymraeg gyda newyddion o ardaloedd:
Porthcawl, Pen-y-bont, Maesteg, Y Coety, Y Bontfaen, Ysgolion Cynradd Cymraeg yr ardal ac Ysgol Gyfun Llanhari
Ynghyd ac erthyglau, barddoniaeth ac hysbysebion

Golygydd Newyddion - Margaret Jones
66 Bryn Llidiard
LLidiard
Penybont-ar-Ogwr
CF31 1QN

Cyd-osodwr Cyfrifiadurol - Tom Price
45 Heol Maendy
Corneli
Penybont-ar-Ogwr
CF33 4DF

01656 742768
rtprice@supanet.com

Rhif Ffon 01656 655081

Adref Cobwebs Ar-lein
Ni all Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gymryd cyfrifoldeb am gynnwys y wefan hon.
Diweddaraf diwethaf:2004-12-13