Cymdeithas T`r Cymru Maesteg

Croeso

Sefydliad i Gymry Cymraeg Maesteg a Cwm Llynfi. Rydym yn trefnu cyfarfodydd cymdeithasol.

Man cwrdd:
Y Crypt
Eglwys Mihangel Sant
Maes Brynmawr
Maesteg

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â`r Trysorydd, Mr Gwynfor Davies 01656 733177

Rhif Ffon 01656 733177

Adref Cobwebs Ar-lein
Ni all Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gymryd cyfrifoldeb am gynnwys y wefan hon.
Diweddaraf diwethaf:2004-12-16